Komunikacja, czyli trudna sztuka porozumiewania się

Komunikacja, czyli umiejętność posługiwania się językiem

Elementy komunikacji (werbalna i niewerbalna). Dlaczego obie są równie ważne?

Rozmowa wciąż pozostaje podstawową formą komunikacji. Jednak, niestety, coraz częściej zostaje zastąpiona pismem. Niestety, bo korzystając z maili i komunikatorów tracimy możliwość jednoznacznego zrozumienia osoby, z którą się komunikujemy. To pełne zrozumienie daje nam, towarzysząca zawsze komunikacji werbalnej – komunikacja niewerbalna.

Komunikacja

Zasady komunikacji werbalnej są jasne. Konieczny jest właściwy dobór słów i umiejętność formułowania myśli. Towarzysząca jej komunikacja niewerbalna wzmacnia lub osłabia przekaz. Umożliwia też właściwe odczytanie intencji rozmówcy. Stwierdzenie: – Ale ty jesteś głupi, nie zawsze musi oznaczać nasz sceptyczny stosunek do inteligencji rozmówcy. Gdy towarzyszy mu uśmiech lub mrugnięcie okiem, może być żartem. Tak, jak powiedzenie, – Ależ ty mądry, w pewnych sytuacjach stanowi sarkastyczny komentarz do wysłuchiwanych absurdów lub nieprzemyślanych zachowań.

Odczytywanie informacji

To właściwe odczytanie intencji rozmówcy ma także drugie dno. Komunikacja niewerbalna pozwala nam stwierdzić, czy to, co mówi rozmówca, jest prawdą. Kłamstwo przychodzi łatwo. Tak jest w przypadku komunikacji werbalnej. Ale ciało nie kłamie. Mimika, gesty rąk i dłoni oraz spojrzenia pozwalają nam z dużym prawdopodobieństwem ocenić nie tylko intencje, ale i prawdomówność rozmówcy. Oczywiście są osoby potrafiące „kłamać prosto w oczy”, jednak jest ich niewiele, to wybitni aktorzy codzienności. U większości osób kłamstwo wiąże się – z widocznym w gestach i na twarzy – napięciem. Stresem, który został wykorzystany przy budowie wariografów – wykrywaczy kłamstw. Jeżeli więc ktoś mówi – Kocham cię i ucieka wzrokiem, możesz być prawie pewna, że kłamie i ma ukryte, niezwiązane z uczuciem, intencje.

Odczytywanie komunikacji niewerbalnej – mowy ciała – jest tak istotne dla naszego życia, że stało się osobną dziedziną nauki – z pogranicza socjologii, psychologii i psychologii społecznej. Odczytywanie oraz umiejętność wpływania nią na podświadomość słuchacza lub/i ukrywania prawdziwych intencji mówcy lub rozmówcy.

Współczesny świat odchodzi od rozmowy. Komunikację werbalną i niewerbalną w coraz większym stopniu zastępuje, wykorzystywany w mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych, język pisany. To bardzo zła informacja. Rozmowa i obserwacja rozmówcy – najprostszy kontakt z drugą osobą – doskonale wpływały na naszą psychikę. Słowo pisane umożliwia komunikację na odległość, ale jednocześnie sprawia, że rośnie poczucie samotności i wyalienowania. A „człowiek jest zwierzęciem stadnym”. Ponieważ formułowanie myśli w formie zdań jest trudniejsze niż w mowie. Źle postawiony przecinek może zmienić ich sens, a słowa mają wiele znaczeń – łatwiej o nieporozumienia. No i czytając trudniej zrozumieć prawdziwe intencje piszącego. Łatwiej jest dać się oszukać.

Magda Nawrożniak

nasza grupa tematyczna
baner jak być asertywnym

Najnowsze: