Udane pożycie małżeńskie, to recepta na trwały związek

udane pożycie

Udane pożycie małżeńskie lub partnerskie, gdzie obojgu jest ze sobą dobrze, może stworzyć jedynie dwoje świadomych i zadowolonych z siebie ludzi.

Chyba każdy marzy o szczęśliwym związku. Wspaniałym życiu i pożyciu. Jednak nie zawsze jest na to gotowy. Bardzo często z powodu… siebie. Czasem partner nie jest gotowy, ale warto powalczyć o udane pożycie, bo to klucz do trwałego i szczęśliwego małżeństwa.

Szczęśliwy, dojrzały i pełny związek może stworzyć tylko dwoje szczęśliwych i dojrzałych ludzi. Świadomych siebie i swoich potrzeb. Gotowych dać siebie partnerowi i brać partnera z całym jego psycho-fizycznym bagażem.

Każdy niedostatek psychiczny jednego lub obydwojga stanowi przeszkodę do budowy takiego związku. Oczywiście mogą (a nawet powinni) sobie pomagać, budować się wzajemnie. To jeden z elementów dojrzałej relacji. Jednak „do tanga, trzeba dwojga”.

Partner mający problemy ze swoją emocjonalnością – niedojrzały lub rozchwiany, musi chcieć i być gotów do brania – pomocy lub współpracy partnera. Zresztą ta chęć i gotowość to jeden z dowodów na jego emocjonalną więź i pragnienie budowy związku. Nawet, jeżeli będzie go to kosztowało (faktycznie lub w wyobrażeniach) wiele wyrzeczeń. Ale określenie wiele jest tu bardzo względne. Nic nie jest warte tyle, ile dobry szczęśliwy związek. A dojrzały partner nie będzie przecież od niego żądał zmiany świetnej pracy lub rezygnacji z realizacji marzeń. Gdyby jednak tego wymagał, oznacza to, że sam nie jest dojrzały, nie dorósł do budowy świadomego, szczęśliwego związku.

Dobre, satysfakcjonujące oboje partnerów, pożycie jest fundamentem dobrego, szczęśliwego związku. Bez niego ten związek faktycznie nie istnieje, nigdy w pełni się nie rozwinie i nie pokaże swojej mocy. Ale to dobre, satysfakcjonujące oboje partnerów, pożycie możliwe jest tylko pomiędzy dwojgiem dojrzałych emocjonalnie, zadowolonych – z siebie, partnera i ich związku – ludzi.

Oczywiście próbować budowy związku mogą też ludzie z emocjonalnymi deficytami. Ale tutaj, podobnie zresztą jak w przypadku budowania całościowych relacji, konieczna jest współpraca partnerów, wspieranie się, uczenie siebie. Jednak nigdy szczęśliwego związku nie stworzą ludzie niegotowi lub wręcz niechętni na tę pomoc i współpracę.

Zaufanie w związku

Zaufanie w związku

Związek i szczęśliwe pożycie jest bowiem także otwarciem się na partnera. Bez szczerości, zaufania zawsze będzie to „kulejący” związek oraz „kulejące” pożycie – z niedomówieniami i pojawiającą się, wciąż narastającą, frustracją.

Oczywiście, najlepiej, gdy w relację wchodzi dwoje świadomych, zadowolonych ludzi. Jednak coraz trudniej o takich. Każdy ma przecież jakiś bagaż doświadczeń i rozczarowań. Jednak dobry, szczęśliwy związek jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. To przecież miłość – siła mogąca przenosić góry. Ale miłość jest możliwa tylko pomiędzy dwojgiem ludzi. Ludzi kochających się i gotowych zrobić wszystko dla siebie wszystko. Chcących dawać i gotowych brać. Gdy chcące i gotowe jest najwyżej jedno, nic z tego nie wyjdzie. Oprócz worka frustracji. 

Rafał Pawłowski

baner najlepszy z najlepszych

Czytaj także:

baner czego pragnie mężczyzna po 40
nasza grupa tematyczna
baner jak robiło się to w Bizancjum

Pikantne ciekawostki historyczne

skuteczna dieta

Najnowsze: