Rozwój siódemkowy kobiet według zasad medycyny chińskiej  

rozwój siódemkowy

Tradycyjna Medycyna Chińska dzieli życie człowieka na okresy-życiowe cykle. Życie kobiety to okresy siedmioletnie

Rozwój siódemkowy kobiet według zasad medycyny chińskiej podzielony jest na etapy, przy czym każdy z nich odpowiada za inny rozwój ciała, umysłu i ducha.  

Cykl dzieciństwa i wczesnej młodości

Pierwszym okresem życia kobiety, od narodzin do siódmego roku życia, jest dzieciństwo. To czas zabawy, poznawania świata i ludzi oraz pierwsze kontakty z uporządkowaną wiedzą.

Drugi okres, od 7. do 14. roku życia, to dorastanie. Czas przyjmowania wiedzy i dojrzewania fizycznego. Aż do osiągnięcia dojrzałości fizycznej.

Osiąganie dojrzałości

Trzeci okres, od 14. do 21. roku życia, to czas dalszej nauki o osiągania dojrzałości emocjonalno-psychicznej.

Czwarty okres, od 21. do 28. roku życia, to czas ostatecznej kumulacji życiowej energii Chi w organizmie. Nigdy dotąd i nigdy później nie będzie już na takim poziomie.

 Rozwój siódemkowy kobiet-pełna dojrzałość

Piąty okres, od 28 do 35 roku życia, to najważniejszy czas w życiu kobiety. Czas pełnej dojrzałości. Jej organizm jest w szczytowej formie. To najlepszy moment na ciążę i macierzyństwo.

Z ciążą i macierzyństwem wiąże się także spadek wydolności organizmu. Po porodzie kobieta nie odzyska już tylu sił, ile miała u progu piątego okresu. To moment przejścia. Teraz każdy kolejny okres będzie czasem kolejnych powolnych spadków. Rozpoczyna się czas, kiedy będziemy mogli spożywać owoce tego, co osiągnęliśmy dotychczas.

Cykl dzienny

Okres przekwitania

Siódmy cykl, od 49 do 56 roku życia, to czas przekwitania. Kobieta wychodzi z elementu Ziemi – wchodzi w element metalu. Zaczyna się menopauza. Kobieta traci zdolność zachodzenia w ciążę i zainteresowanie seksem. Oczywiście zdarzają się przypadki namiętnych i ciężarnych 60-latek, jednak to przypadki jednostkowe, związane z wyjątkowo silną energią nerek.

Bardzo ważnym momentem w życiu kobiety jest czas tuż przed rozpoczęciem siódmego etapu, gdy organizm przeczuwa przełom – koniec zainteresowania seksem oraz możliwości prokreacyjnych.

Druga połowa szóstego kobiecego cyklu, od 45/6 do 49 roku życia, to moment mocnej intensyfikacji życia seksualnego, bliskiej tej z 3. i 4. etapu. Często wiąże się z wielością kochanków oraz poszukiwaniem nowych, dużo młodszych partnerów z ich nieograniczonymi siłami witalnymi. Bo seks to podstawowa radość i siła życiowa. A nasienie kochanka to energia Ying, esencja bardzo pozytywnie oddziałująca na kobiecie ciało. I tak wygląda rozwój siódemkowy kobiet.

Rafał Pawłowski

Facebook grupa tematyczna
suteczna dieta

Najnowsze: