Masaru Emoto: Doświadczenia nad cząsteczkami wody

Masaru Emoto eksprymenty z wodą

Japoński pisarz i badacz, zajmujący się zagadnieniami struktury wody, który wielu przekonał, że ludzkie emocje, muzyka i słowa mają wpływ na cząsteczki wody.

Masaru Emoto urodził się 22 lipca 1943 w Jokohamie w Japonii, zm. 17 października 2014 r. w Szanghaju. Ukończył studia stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Miasta Jokohama na Uniwersytecie Miejskim w Jokohamie. Po ukończeniu kursów w zakresie stosunków międzynarodowych pracował w Nagoya Office (Central Japan Office) Yomiuri Shimbun. W roku 1986 założył firmę International Health Medical, a w 1989 roku otrzymał wyłączne prawa do sprzedaży analizatora rezonansu magnetycznego, urządzenia opatentowanego przez Ronalda Weinstocka, który miał być w stanie wykryć np. pole magnetyczne wokół ludzkiego włosa i zdiagnozować prawie każdą chorobę.

Doświadczenia Japończyka Masaru Emoto

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, amerykański biochemik dr Lee H. Lorenzen jako pierwszy próbował udowodnić tezę, że woda magazynuje zakodowane w niej informacje. Doświadczenia i spostrzeżenia Lorenzena naukowcy określili później jako maszynową metodę biorezonansu. Lorenzen przeniósł do wody informację zawartą w wybranych przez siebie przekaźnikach (koci pazur z Andów oraz pewna substancja z Kaukazu o silnym działaniu terapeutycznym). Tak wytworzony roztwór rozcieńczył i w ten sposób otrzymał lek, którym podobno uratował chorą żonę.

Masaru Emoto – japoński naukowiec – nawiązał z dr. Lozensenem współpracę. Masaru Emoto prowadził badania nad wodą znajdującą się w naszym organizmie i w naturalnych zbiornikach Ziemi. Podczas swojej pracy zastosował wręcz rewolucyjną metodę fotografowania zamrożonych cząsteczek wody, formujących się w postaci kryształów. W książce “Woda – obraz energii życia” podaje następującą definicję kryształów. Są to ciała stałe, których atomy bądź też cząsteczki uszeregowane są w sposób regularny i uporządkowany. Masaru Emoto poddawał kryształy wody destylowanej wpływom muzyki. Doszedł w ten sposób do wniosku, iż woda dzięki muzyce ulega przemianie, co miałyby potwierdzać fotografowane pod mikroskopem kryształy wody, będące w rzeczywistości zdjęciami płatków śniegu.

Wpływ słów na wodę

Według Masaru Emoto wpływ na zmianę kształtu kryształów wody mają też słowa. Badając wodę stworzył pojęcie hado, czyli drgania elektronów ujemnych krążących wokół jądra. Odkrycie może okazać się niezwykle ważne dla człowieka i innych organizmów żyjących na ziemi. Masaru Emoto wyraził kiedyś pogląd, że jesteśmy jakby symfonią drgań w naszych komórkach, a wewnątrz ludzkiego ciała funkcjonuje mały wszechświat. Uzmysławia tym samym jak wiele zależy od nas samych.

Był przekonany, że woda silnie reaguje zarówno na dobre jak i złe wibracje. A także, że złe wibracje sprawiają, że cząsteczki wody kurczą się, sprawiając wrażenie na wpół martwych. Masaru Emoto twierdził, że szczególne właściwości niektórych wód nie polegają tylko na ich odmienności chemicznej, lecz także na niezauważalnej i niedocenianej do tej pory zdolności tworzenia unikatowych sieci krystalicznych. Nie pozostaje to bez znaczenia dla reakcji biochemicznych w komórkach żywych. Biorące w nich udział białka charakteryzują się specyficzną strukturą przestrzenną, gdzie następuje cykliczna przemiana koloidalnej plazmy z zolu w żel – z formy bezpostaciowej w formę uporządkowaną. Reakcje te mogą warunkować sprawność metabolizmu. Odporność na choroby, uzdrawianie procesów życiowych na poziomie molekularnym. Uważał, że wystarczy podać choremu zamiast lekarstw wodę napromieniowaną bioenergią o uporządkowanej strukturze krystalicznej. Wnosząc do organizmu nową informację, która by powieliła się we wszystkich płynach ustrojowych, byłby to lek doskonały.

Wpływ muzyki na wodę

Znając efekty muzykoterapii, Masaru Emoto wykonał doświadczenie pokazujące jaki wpływ ma muzyka na wodę. Na jedną godzinę umieścił wodę destylowaną pomiędzy dwoma głośnikami, a potem ją zamroził i sfotografował jej kryształy. Wraz z zespołem badawczym sprawdzał w jaki sposób myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Zauważono, że istnieje duża różnica między wyrażoną w złości inwektywą: “Ty głupku”, a powiedzeniem przyjaźnie i z uśmiechem “Ty głuptasie”.

Wpływ słowa pisanego na wodę

W dalszej części przeprowadzono badania wody poddanej słowu pisanemu. Kryształy powstałe z wody opisanej hasłem “Adolf Hitler” opisano, że wyglądały tak samo, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów: “Czynisz mnie chorym” i “Zabiję cię”. Za każdym razem rezultat badania podobno był niemal taki sam. Masuro Emoto stanie się autorem jednego z najbardziej przełomowych odkryć przełomu tysiącleci, o ile uda się jeszcze potwierdzić naukowo, że materia to nie wszystko, a najważniejszy jest przenikający ją duch, który – jak dalece wydawałoby się to nieprawdopodobne – w określonych sytuacjach w przejmujący, i aż w nadto wyrazisty sposób potrafi zamanifestować swoją obecność, również w zwykłej wodzie, którą na co dzień traktujemy instrumentalnie i bezprzedmiotowo.

Ocena doświadczeń Masaru Emoto

Komentatorzy skrytykowali Emoto za niewystarczającą kontrolę eksperymentów i za nieudostępnianie społeczności naukowej wystarczających szczegółów dotyczących jego eksperymentów. Był krytykowany za projektowanie swoich eksperymentów w sposób, który pozwala na manipulację lub błąd ludzki. Biochemik i dyrektor mikroskopii w University College Cork William Reville napisał: „Jest bardzo mało prawdopodobne, że za twierdzeniami Emoto kryje się jakakolwiek rzeczywistość”. Reville zauważył brak publikacji naukowej i wskazał, że każdy, kto mógłby zademonstrować takie zjawiska, stałby się natychmiast sławny i prawdopodobnie bogaty. Pisząc o pomysłach Emoto w „Sceptical Inquirer”, lekarz Harriet A. Hall doszedł do wniosku, że „trudno zrozumieć, jak ktokolwiek mógłby pomylić to z nauką”. Emoto został osobiście zaproszony przez Jamesa Randiego do wzięcia udziału w paranormalnym wyzwaniu za milion dolarów w 2003 roku i otrzymałby 1 000 000 USD, gdyby był w stanie odtworzyć eksperyment w warunkach testowych uzgodnionych przez obie strony. Emoto nie przyjął zaproszenia.

Zbigniew Kozłowski

nasza grupa tematyczna

Najnowsze: