Galileusz skazany za głoszenie teorii Kopernika

Astronom, fizyk, filozof i matematyk – odkrył prawo ruchu wahadła i swobodnego spadania ciał. Zbudował lunetę i zastosował ją do obserwacji astronomicznych.

Galileusz – autor powiedzenia „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał Wszechświat”, skazany przez inkwizycję na areszt domowy za głoszenie teorii Kopernika. Był zdania, co było “nie w smak” Kościołowi, że człowiek ma szansę poznać jak funkcjonuje wszechświat jeśli nauczy się obserwować rzeczywisty świat. Zyskał szeroką rzeszę zwolenników ze środowisk pozauczelnianych, ale rozzłościł profesorów, którzy wyznawali Arystotelesowskie poglądy i nakłaniali Kościół do potępiania Kopernikowskich idei.

Galileusz w walce o rozpowszechnianie nauki

Zaniepokojony Galileusz udał się na rozmowy do Rzymu naiwnie myśląc, że przekona autorytety kościelne, że w Biblii nie należy doszukiwać się jedynych prawd naukowych, jeśli teksty w niej zawarte są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Kościół w obawie przed osłabieniem swojej pozycji w walce z reformacją postanowił uciec się do represji. “W roku 1616 kopernikanizm oficjalnie został uznany za fałszywy i błędny, a Galileuszowi nakazano nigdy więcej nie bronić i nie podtrzymywać tej doktryny”.

Galileusz pogodził się z wyrokiem do czasu, gdy jego wieloletni przyjaciel został wybrany na papieża i gdy ośmielił się podjąć w konsekwencji nieudaną jednak próbę odwołania przez Kościół dekretu z 1616 roku. Jednak już tym razem udało mu się przynajmniej otrzymać zgodę na napisanie książki, w której przedstawia teorie Arystotelesa i Kopernika, oczywiście pod pewnym warunkiem, że zachowa bezstronność i zakończy ją konkluzją, że “człowiek nigdy nie posiądzie wiedzy o tym, jak funkcjonuje wszechświat, ponieważ Bóg może wywołać te same efekty wieloma sposobami, niewyobrażalnymi dla człowieka, któremu nie wolno w żaden sposób ograniczać Bożej wszechwładzy”.

Dialog o dwóch najważniejszych systemach świata – ptolemeuszowym i kopernikowym, opublikowany w 1632 roku zyskał aprobatę cenzury i został uznany za arcydzieło zarówno filozoficzne jak i literackie. Wtedy papież obawiając się, że ludzie znajdą przeważające argumenty teorii Kopernika uznał, że Galileusz poważnie naruszył dekret z 1616 roku i został skazany przez inkwizycję na dożywotni areszt domowy, ale żeby tego było mało – nakazano mu jeszcze publicznie potępić kopernikanizm.

Galileusz i tym razem podporządkował się wyrokowi, ale nie zmieniło się jego przekonanie co do niezależności nauki od religii, a cztery lata przed jego śmiercią udało się przemycić i wydrukować w Holandii jego pracę Dialogi i dowodzenia matematyczne, która zapoczątkowała nowoczesną fizykę stając się niejako nawet cenniejszym działem od prac Kopernika.

Izi

nasza grupa tematyczna
baner korzenie magii

Najnowsze: